Volleyball

Basis/andre idretter

Ved Akademiet toppidrett tar vi dine mål og ambisjoner på alvor samtidig som du får gå på skole og nå dine akademiske mål.

Søk

Basistrening og andre idretter

Toppidrett handler om systematisk og målrettet trening som skal bidra til å øke elevenes bevissthet rundt egen utvikling. Elevene skal få mulighet til å lære om, forstå og utvikle forhold som har betydning for en konkurranseutøver. Dette innebærer at elevene skal tilegne seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som påvirker evnen til å tenke langsiktig, bevare motivasjonen og mestre idrettshverdagen over tid.

Basistrening defineres som den grunnleggende treningen av fysiske, psykiske, koordinative og sosiale egenskaper som har som formål å skape optimale forutsetninger for funksjonelle treningsbelastninger for prestasjonsutvikling og ferdighetsutvikling i idrett. Du må med andre ord være godt basistrent for å kunne tåle å trene hardt og intensivt i den idretten du ønsker å forbedre deg i.

Basis består av en treningsgruppe på tvers av idretter. Her kan utøverne fokusere på å utvikle sine basisferdigheter og dermed fokusere mer spesifikt på egen idrett i klubbregi. Gjennom den daglige treningen skal utøverne tilegne seg grunnleggende fysiske og tekniske ferdigheter som skal danne basis for en senere toppidrettskarriere. Undervisning og instruksjon skal utvikle utøvernes kunnskaper og holdninger til toppidrett.

Samarbeid

Akademiet er en samarbeidspartner til utøvernes klubbhverdag. Utøvere på basislinjen ved Akademiet Toppidrett kommer fra ulike idretter. Felles for alle er at de satser hardt på sin idrett. De kommer fra ulike klubber i hele regionen. Øktene på Akademiet Toppidrett skal være en lærings- og utviklingsarena der utøverne jobber med styrkeinnlæring, coretrening, koordinasjon og annen nødvendig fysisk trening som det enten er vanskelig å få gjort tilstrekkelig i klubbhverdagen. I tillegg jobbes det med en bevisstgjøring og skolering av utøverne i forhold til hva som kreves av dem for å utvikle seg videre. Akademiet Toppidrett vet og erkjenner at utøverne tilhører klubbene de representerer. Idrettskoordinator og trenere søker derfor å ha løpende dialog med klubbene for å ivareta oppfølgingen.

Andre idretter

Elsker du idrett og vil du konkurrere på toppnivå? På Akademiet VGS Kristiansand finner du et unikt studiespesialiserende tilbud for deg som ønsker å satse innen idrett!

Trening og fasiliteter

De fysiske treningsøktene kan gjennomføres i skolens treningsrom som ligger vegg i vegg med skolens lokaler. Her kan elevene legg inn egentreningsøkter enten før eller etter skolen. Skolen disponerer rommet sammen med A-laget til IK Start, og det er derfor avsattfaste tidspunkter som elevene på Akademiet kan trene.

For de som ønsker, er det også mulig å gjennomføre økter på Spicheren treningssenter som ligger 15 min gange fra Sør Arena Stadion.

Utviklingssamtaler og mental trening

Elevene har mulighet til å booke time med idrettspsykologisk veileder for mental veiledning og mental trening.

Vurdering

Vi jobber med kunnskapsutvikling og bruker læreplanen i toppidrett 1, 2 og 3 som utgangspunkt for tema og type undervisning. Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrett.

Vurdering i «andre idretter» deles i 3 deler. Idrettsferdighet, basisferdighet og treningsplanlegging. Karakteren i basistrening og treningsplanlegging danner utgangspunktet for standpunktkarakter i «andre idretter». Prestasjonsutvikling og prestasjoner innfor idretten vil kunne trekke eleven opp i karakter, og blir vurdert utafra utøverens idrettslige prestasjoner og i dialog med trener.

For de som har sluttet med konkurranseidrett vil utgangspunktet for standpunktkarakteren basere seg på kun 2 deler, basistrening og treningsplanlegging.

Mentale ferdigheter som selvstendighet, gjennomføringsevne og utholdenhet, motivasjon og refleksjon, vil også danne grunnlag for karakter i basistrening.

Rulleski
Elever trener på styrkerommet på Akademiet VGS Kristiansand

Trenerapparat

Simon Aune

Lærerportrett

Simon Anders Salen Aune

Fysisk trener

Simon Aune kommer fra Harstad og jobber som fysisk trener på Akademiet. Han er også spillende fysisk trener for IK Våg. Han har en master i idrettsvitenskap i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.

Hilde Nævestad

Lærerportrett

Hilde Nævestad

Idrettspsykologisk veileder og mentaltrener

Master i idrett og helse, profesjonsutdanning i coaching og veiledning, sertifisert NLPP coach, og kognitiv idrettspsykologisk veileder. Har 10 års erfaring som mentaltrener og coach, der hun b.l.a har jobbet med Randesund damelag, A-laget til IK Start, eliteturner i ktf-turn, elitesvømmere i KSA, amerikanske fotballspillere i Gladiators og andre utøvere fra ulike individuelle idretter.