Elev står på fotballbanen til IK Start

Toppidrett

På Akademiet VGS Kristiansand tilbyr vi hele 10 ulike idretter!

Søk

Toppidrett i Kristiansand

Som elev på dette utdanningsprogrammet følger du vanlige læreplaner for Studiespesialisering, og i tett samarbeid med skolens koordinator tilrettelegges trening og undervisning slik at du får størst mulig utbytte av både idrett og utdanning. Du har samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever når du på vg2 og vg3 skal fordype deg i Realfag eller Språk og samfunnsfag.

Dette utdanningsløpet gir deg et godt grunnlag for videre studier på høgskole og universitet, og alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. På Akademiet Kristiansand utformer vi et helhetlig sportstilbud som passer for alle idretter som er representert blant elevene. Noe av opplegget er felles for alle, noe er spesielt for de ulike idrettene og noe legges til rette for den enkelte elev.

Vårt toppidrettstilbud

Våre idretter

På Akademiet VGS Kristiansand tilpasser vi hverdagen slik at du kan yte maksimalt både i idretten din og på skolebenken.

Fotball på Akademiet Kristiansand

Mentaltrening

Idrettscoaching handler om å optimalisere prestasjoner både på trening og i konkurranse. Det handler om å se utøveren i et helhetlig perspektiv, og jobbe med utøveren på flere plan. Det være seg målsettingsprosesser, restitusjon, tidsplanlegging, mentale ferdigheter, motgang og medgang, personlighet og identitet, relasjoner, miljøet utfor sporten, og utfordringer knyttet til det å være skadet.

Treningsrommet på Akademiet VGS Kristiansand

Treningsfasiliteter

På Akademiet VGS Kristiansand har vi et godt utstyrt treningsrom med alt man behøver for både basistrening og idrettsspesifikke øvelser. I tillegg tilbyr vi våre elever et gunstig medlemskap på Spicheren treningssenter, med trener Emil Martinovic.

Elever trener på styrkerommet på Akademiet VGS Kristiansand

Skolens rolle

Vi har ansvar for treningen som skjer i skoletiden og prøver å tilpasse etter ditt behov. Skolen og klubben din har dialog dersom det er nødvendig, men det er utøveren selv som er ansvarlig for å regulere den totale belastningen.

Kontakt Akademiet VGS Kristiansand