Elev driver med ridning på Akademiet Toppidrett

Hest

Ved Akademiet hestesport tar vi dine mål og ambisjoner på alvor samtidig som du får gå på skole og nå dine akademiske mål.

Søk

Akademiet hestesport (AHS)

Per i dag har Akademiet VGS Kristiansand elever som satser i sprang, dressur og feltritt. Eleven må ha egen hest eller disponere en hest. Du har en selvvalgt trener allerede i din gren, som vil utvikle deg videre i samarbeid med oss. Skolen vil tilrettelegge teoretisk og praktisk undervisning som legger vekt på kompetansemålene i toppidrett og fysisk basistrening. Dette implementeres i skolehverdagen og vil gi deg økt kompetanse i hestesporten. Gjennom fysisk og mental trening har vi fokus på din utvikling som rytter. I gruppen vil det være fokus på samhold, mestring og utvikling.

Du vil ha fire morgenøkter i uken. En økt med fysisk trener, en teoretisk økt med idrettskoordinator og to egentreningsøkter som du disponerer til fysisk trening eller trening med hest. De teoretiske øktene vil ha fokus på analyse av treninger og konkurranser, treningsplanlegging, samt dypere kunnskap og forståelse om samspillet mellom rytter og hest.

AHS

Et unikt studiespesialiserende tilbud til deg som ønsker å satse i en av hestesportens 9 grener.

Trening og fasiliteter

Treninger med hest utføres på egenhånd med din trener. Treningen loggføres og blir en del av din skolehverdag gjennom samarbeidet med vår koordinator i toppidrett hest.

De fysiske øktene gjennomføres på Spicheren treningssenter som ligger 15 min gange fra Sør Arena Stadion. På disse øktene deles elevene inn i mindre grupper på 10-15 elever, og elevene trener da på fredager med skolens fysiske trener Emil Martinovic.

Les mer om Spicheren treningsssenter 

Vi har også et eget styrkerom på Sør Arena som ligger vegg i vegg med skolens lokaler. Her kan elevene legge inn egentreningsøkter enten før eller etter skolen. Skolen disponerer rommet sammen med A-laget til IK Start, og det er derfor avsatt faste tidspunkter som elevene på Akademiet kan trene.

Utviklingssamtaler og mental trening

Elevene har mulighet til å booke time med idrettspsykologisk veileder for mental veiledning og mental trening i skoletiden.

Vurdering

Vi jobber med kunnskapsutvikling og bruker læreplanen i toppidrett 1, 2 og 3 som utgangspunkt for tema og type undervisning. Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrett.

Vurdering i hestesport deles i 3 deler:

  • Ferdighet
  • Basisferdighet
  • Treningsplanlegging

Karakteren i ferdighet danner utgangspunktet for standpunktkarakter i toppidrett. Høy måloppnåelse i basisferdighet og treningsplanlegging vil kunne trekke eleven opp i karakter.

Hestesport på Akademiet VGS Kristiansand
Elev driver med ridning på Akademiet Toppidrett

Trenerapparat

Nathilde Rapp

Lærerportrett

Nathilde Overrein Rapp

Hestesport koordinator

Nathilde har jobbet med hest hele sitt liv. «Rettferdig og godt lederskap og samarbeid lærte jeg fra hesten», smiler hun. Hun har tatt med seg kunnskap og erfaring fra 20 år med hestesport i England til Akademiet Kristiansand. Hun har MA i filmregi, har regissert flere kinofilmer og har jobbet med å koordinere unge menneskers visjoner og mål, både som filmskaper, universitetslektor, kunstprosjektkoordinator og som daglig leder av Tromsø Ryttersportsklubb. Hun er dypt engasjert i ryttersportens fremtid i Norge og er svært opptatt av at riktig trening av hest, riktig trening av rytter fysisk og mentalt, samt dypere kunnskap og forståelse for og om hesten henger sammen.

Emil Martinovic

Lærerportrett

Emil Martinovic

Fysisk trener

Emil Martinovic jobber som fysisk trener og går siste året på Master i Idrettsvitenskap. I dag arbeider Emil som fysisk trener for KRS Topphåndball, Vindbjart Fotballklubb, NHF Region SørVest, NTG Kongsvinger og Akademiet Kristiansand. Tidligere har han også jobbet som fysisk trener for Vipers Akademiet, Randesund Håndball, Elverum Rekrutt, Elverum Håndball Damer.

Hilde Nævestad

Lærerportrett

Hilde Nævestad

Idrettspsykologisk veileder og mentaltrener

Master i idrett og helse, profesjonsutdanning i coaching og veiledning, sertifisert NLPP coach, og kognitiv idrettspsykologisk veileder. Har 10 års erfaring som mentaltrener og coach, der hun b.l.a har jobbet med Randesund damelag, A-laget til IK Start, eliteturner i ktf-turn, elitesvømmere i KSA, amerikanske fotballspillere i Gladiators og andre utøvere fra ulike individuelle idretter.