Elev på Akademiet Toppidrett

Mentaltrening

– Det handler om å se utøveren i et helhetlig perspektiv, og jobbe med utøveren på flere plan.

Idrettscoaching

Idrettscoaching handler om å optimalisere prestasjoner både på trening og i konkurranse. Det handler om å se utøveren i et helhetlig perspektiv, og jobbe med utøveren på flere plan. Det være seg målsettingsprosesser, restitusjon, tidsplanlegging, mentale ferdigheter, motgang og medgang, personlighet og identitet, relasjoner, miljøet utfor sporten, og utfordringer knyttet til det å være skadet.

Mental trening er en del av idrettscoachingenÅ prestere under press – når det gjelder, kan være utfordrende over tid. Og desto bedre du blir – desto viktigere blir det mentale. Ønsker du å lære deg konkrete verktøy for hvordan du kan få ut mer av ditt idrettspotensiale, da kan samtaler med mentaltrener være lurt.

Akademiet Toppidrett

På Akademiet Toppidrett tilrettelegger vi for at du skal få dyrke idretten din, i tillegg til å prioritere fagene du trenger for å oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Idrettspsykologisk veiledning

Å være ung idrettsutøver og elev, kan være en belastning. Utøvere kan i perioder strever med utfordringer som prestasjonsangst, lavt selvbilde, komplisert forhold til mat, grubling og nedstemthet, lav motivasjon, dårlig søvn, slitenhet, og mentale utfordringer knyttet opp til det å være skadet. I slike situasjoner kan det være lurt å søke hjelp hos idrettspsykologisk veileder.

Individuelle samtaler

På akademiet tilbyr vi elevene individuelle samtaler med idrettspsykologisk veileder og mentaltrener. Vi ønsker at elevene skal få rask hjelp og veiledning når de trenger det. Det blir derfor satt av tid på timeplanen slik at elevene kan sette seg opp på samtale etter behov.

Hilde Nævestad

Hilde Nævestad

Master i idrett og helse, profesjonsutdanning i coaching og veiledning, sertifisert NLPP coach, og kognitiv idrettspsykologisk veileder. Har 10 års erfaring som mentaltrener og coach, der hun b.l.a har jobbet med Randesund damelag, A-laget til IK Start, eliteturner i ktf-turn, elitesvømmere i KSA, amerikanske fotballspillere i Gladiators og andre utøvere fra ulike individuelle idretter.

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Kristiansand