Treningsrommet på Akademiet VGS Kristiansand

Treningsdagbok

Høy totalbelastning over tid kan føre til svakere prestasjoner. Derfor er vi nøye med å ha kontroll på treningsmengde ved bruk av treningsdagbok.

FOPP

Hvis du ønsker å kombinere skole og idrett på høyt nivå, så har du gitt deg selv en skikkelig utfordring. Begge deler koster mye krefter, og da er det svært viktig å ha kontroll på sin egen totalbelastning. På Akademiet vet vi at dersom totalbelastningen blir for høy over tid, så vil det føre til svakere prestasjoner både på skolen og på idrettsbanen. Vi bruker FOPP for å løse dette problemet.

FOPP er en app som gir oss full kontroll på våre utøvere. I FOPP-appen får vi et fullstendig situasjonsbilde av utøvernes treningsbelastning, muskulære tilstand, skaderisiko og motivasjon. I tillegg får vi god oversikt over alle viktige utenomsportslige faktorer som kan påvirke utøvernes totalbelastning, eksempelvis søvn, stress og humør.

FOPP har også et genialt innebygd varslingssystem. Utøvere som er i ferd med å bli overbelastet får et varsel om dette FØR overbelastningen er et faktum. Dette varselet sendes også til utøverens trener/ lærer. Dermed kan vi sammen justere treningen, og unngå å trene på oss unødvendige belastningsskader. FOPP-appen inneholder også en rekke andre spennende menyer og funksjoner, og kan brukes av både utøvere/elever, trenere/lærere og foresatte.

Akademiet Toppidrett

På Akademiet Toppidrett tilrettelegger vi for at du skal få dyrke idretten din, i tillegg til å prioritere fagene du trenger for å oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Tilbake til skole

Kontakt Akademiet VGS Kristiansand