Chat with us, powered by LiveChat

Om skolen

Akademiet Kristiansand ønsker å gi deg muligheten til å kombinere idrett og skole. Skolen har som mål at elevenes valg om å satse på en idrett ikke skal begrense mulighetene for utdanning og yrkesvalg.

Elevens utvikling og læring er sentrale målsettinger for skolen, mentorer og trenere. Det betyr at vi må strekke oss langt for at elevene skal oppleve et inkluderende og aktivt læringsmiljø, gode relasjoner og kvalitet på trening og undervisning. Skolens størrelse kan by på enkelte begrensninger i valg av programfag. Samtidig gir det muligheter til fleksible løsninger for den enkelte elev i kombinasjonen skole og idrett.

Vi ønsker at du som elev er interessert og motivert for å gjennomføre kombinasjonsløpet med satsing på skole og idrett med et godt resultat.

- Per Kristian Bøhn

Rektor på Akademiet Kristiansand Toppidrettsgymnas

Studietidsmodellen

I disse dager snakkes det mye i skolefaglige miljøer om fremtidens skole. Spørsmål alle stiller seg, er hvordan skolen kan forberede elevene på en fremtid som vi ikke vet hvordan ser ut?

Vårt svar på dette er studietidsmodellen. Denne modellen har som formål å forberede elevene på en framtid der videre utvikling krever ansvar og selvstendighet. Elevene må aktivt konstruere sin egen kompetanse i nært samarbeid med dyktige mentorer og veiledere. I tillegg ønsker vi å gi elevene økt fleksibilitet og tilpasning til den enkelte i satsing på idrett.

Studietidsmodellen er i praksis at elevene lager en egen plan hver mandag, for hva de vil jobbe med i studietiden kommende uke. Elevene bestemmer om de vil bruke ekstra tid på et fag, prøveforberedelse eller flytte studietid til annet tidspunkt. I studietiden er det økt lærertetthet og prøvene på skolen er lagt til to faste studietidsøkter tirsdager og fredager.

Fellesfag

Vi legger til rette for elevenes utvikling ved hjelp av mentorer og trenere med erfaring fra ulike bransjer, samt moderne utstyr. Alle elever disponerer en Macbook, og de har tilgang til utlån av utstyr knyttet til idrettsfag.

Selv om idrettsfagene fyller elevenes hverdag i stor grad, skal de også øke sitt kunnskapsnivå innen fellesfagene. Skolen har stort fokus på at eleven skal utvikle seg i fellesfagene samtidig som det også er viktig for oss at fellesfagmentorer har forståelse for og innsikt i idrettsfagene. Vi mener at tverrfaglig samarbeid og fokus er nøkkelen til elevenes trivsel og læring.

Trygge mentorer

Vårt mål er at elevene gjennom sin læringsprosess skal oppleve veien fra skole til jobb eller videre utdanning som naturlig og meningsfull. Derfor arbeider vi etter tre grunnleggende verdier som preger våre valg, og hjelper oss med å skape en både faglig sterk og kreativ skole. Disse tre er trygghet, fellesskap og nytenkning.

Trygge elever sikres gjennom engasjerte lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Gode resultater skapes i samarbeid med andre, og derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre elevenes evne til refleksjon, samarbeid og kritisk tenkning. Hos oss krever lærerrollen vilje til nytenkning. For å kunne tenke annerledes må man være åpen og nysgjerrig, men samtidig ha kunnskap om det som har ført oss mennesker dit vi er i dag. Nytenkning sikrer derfor at Akademiet både avspeiler og er i forkant av kultur- og samfunnsutviklingen.

Frihet under ansvar

Elever ved Akademiet Kristiansand skal respektere seg selv, sine mentorer og sine medelever. Det forventes at elevene både i undervisningen og i de mange aktivitetene på og rundt skolen bidrar til kvalitet gjennom faglig deltakelse og sosialt engasjement. I forbindelse med oppstart i VG1 arrangeres det alltid ”bli kjent tur” for å sikre oss at de sosiale relasjonene blir godt etablert allerede tidlig i semesteret. Alle skal være en del av vårt miljø og føle seg trygge. Trygghet er nemlig like viktig for læring som faglig innhold er.


Kontakt Kristiansand