Chat with us, powered by LiveChat

Om skolen

Akademiet Kristiansand er en liten og dynamisk skole som holder til på Sparebanken Sør Arena. Vi tilbyr studiespesialisering med toppidrett med både realfag og språk, samfunnsfaglig retning. Hos oss får du muligheten til å trene mye og vi legger til rette for at du skal lykkes i din klubb og nå dine mål på skolen.

Elevens utvikling og læring er sentrale målsettinger for skolen, lærere og trenere. Det betyr at vi må strekke oss langt for at elevene skal oppleve et inkluderende og aktivt læringsmiljø, gode relasjoner og kvalitet på trening og undervisning. Skolens størrelse kan by på enkelte begrensninger i valg av programfag. Samtidig gir det muligheter til fleksible løsninger for den enkelte elev i kombinasjonen skole og idrett.

Vi ønsker at du som elev er interessert og motivert for å gjennomføre kombinasjonsløpet med satsing på skole og idrett med et godt resultat.

- Per Kristian Bøhn

Rektor på Akademiet Kristiansand Toppidrettsgymnas

Vi legger til rette for elevenes utvikling ved hjelp av lærere med erfaring fra ulike bransjer, samt moderne utstyr. Alle elever disponerer en Macbook, og de har tilgang til utlån av utstyr knyttet til idrettsfag.

Selv om idrettsfagene fyller elevenes hverdag i stor grad, skal de også øke sitt kunnskapsnivå innen fellesfagene. Skolen har stort fokus på at eleven skal utvikle seg i fellesfagene samtidig som det også er viktig for oss at fellesfaglærere har forståelse for og innsikt i idrettsfagene. Vi mener at tverrfaglig samarbeid og fokus er nøkkelen til elevenes trivsel og læring.

Frihet under ansvar

Elever ved Akademiet Kristiansand Toppidrettsgymnas skal respektere seg selv, sine lærere og sine medelever. Det forventes at elevene både i undervisningen og i de mange aktivitetene på og rundt skolen bidrar til kvalitet gjennom faglig deltakelse og sosialt engasjement. I forbindelse med oppstart i VG1 arrangeres det alltid ”bli kjent tur” for å sikre oss at de sosiale relasjonene blir godt etablert allerede tidlig i semesteret. Alle skal være en del av vårt miljø og føle seg trygge. Trygghet er nemlig like viktig for læring som faglig innhold er.

Vi er opptatt av å skape en skole hvor elevene gjør seg klare for voksenlivet, og derfor har mange av våre fag fokus på selvstendig utvikling. Gode prestasjoner krever stor grad av selvdisiplin, men også rom for modning; alene og i samarbeid med andre. Prestasjonsprosessen strekker seg ofte utover en vanlig skoledag, og kan heller ikke alltid begrenses til klasserommet. Derfor krever en skoledag ved Akademiet at elevene kan håndtere frihet under ansvar. Gjennom flere års arbeid har vi skapt et miljø preget av høy toleranse, stor takhøyde og elevmedvirkning. Elevene er med på å skape skolehverdagen gjennom et aktivt elevråd og skolemiljøutvalg. Viktige begivenheter er elevkvelder, turer og utflukter, konserter og arrangementer i langfri og ikke minst semesteravslutning der elevene deler ut priser, underholder og gjør stas på seg selv og hverandre.

Trygge mentorer

Vårt mål er at elevene gjennom sin læringsprosess skal oppleve veien fra skole til jobb eller videre utdanning som naturlig og meningsfull. Derfor arbeider vi etter tre grunnleggende verdier som preger våre valg, og hjelper oss med å skape en både faglig sterk og kreativ skole. Disse tre er trygghet, fellesskap og nytenkning.

Trygge lærere er en forutsetning for god undervisning. Trygge elever sikres gjennom engasjerte lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Lærernes faglige utvikling og forbedring er derfor et selvfølgelig element i hverdagen. Å være lærer er også å være rollemodell; uansett om man møter elevene i undervisningen, i fellesarealet eller administrasjonen.

Å kunne se hver enkelt elev er en del av det å skape trygghet, fordi det å bli sett gir økt selvfølelse og personlig vekst. Men denne veksten gjelder ikke bare den enkelte elev. Den er også en betingelse for et godt felleskap. Gode resultater skapes i samarbeid med andre, og derfor jobber vi kontinuerlig med å forbedre elevenes evne til refleksjon, samarbeid og kritisk tenkning.

Hos oss krever lærerrollen vilje til nytenkning. For å kunne tenke annerledes må man være åpen og nysgjerrig, men samtidig ha kunnskap om det som har ført oss mennesker dit vi er i dag. Nytenkning sikrer derfor at Akademiet både avspeiler og er i forkant av kultur- og samfunnsutviklingen. Det er altså ikke uten grunn at vi påstår å være et veksthus for kreativitet og kunnskap!


Kontakt Kristiansand