Chat with us, powered by LiveChat

Fokusområder

Velg et spennende fokusområde allerede i Vg1

På Akademiet VGS Oslo kan du fordype deg i det fokusområdet du velger og i det du synes er mest spennende! Med studiespesialiserende utdanningsprogram har du mange og varierte valgmuligheter videre. Du kan for eksempel bli ingeniør, jurist, økonom, samfunnsviter, informasjonsmedarbeider, historiker, lærer eller fysioterapeut. Kort sagt – mulighetene er mange. I VG1 følger du samme løp som alle andre på studiespesialiserende løp med fellesfag. Du kan velge mellom praktisk og teoretisk matte, samt hvilke fremmedspråk du ønsker.

Fokusområde: Internasjonalt fokus

Fokusområdet har et internasjonalt preg på undervisningen. Elevene lærer om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landene de reiser til. Som elev på Akademiets internasjonale linje har du samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Det vil være naturlig å velge Internasjonal linje i VG2 og VG3.

Fokusområde: Teknologi og forskning

Passer for deg som er glad i matematikk og realfag, og vet eller ønsker å finne ut om du har lyst til å studere realfag etter videregående skole. Vi ønsker at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region. Det vil være naturlig å velge Realfaglinjen i VG2 og VG3.

Fokusområde: Juss

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering med juss! Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert
på utviklingen i det juridiske miljøet. Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser kan være en del av den praktiske undervisningen. Det vil være naturlig å velge Løvebakken-linjen i VG2 og VG3.

Forsert løp

På Akademiet Oslo er det også mulig å forsere et programfag i vg1.
Søk på vanlig «Studiespesialisering Vg1» i søknaden vår. Når du sender inn karakterutskriften kan du skrive i mailen at du ønsker å søke på forsert løp og hvilket fag du ønsker å forsere.
Les mer om forsert løp her.

 


Kontakt Oslo