Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.
For deg som vil litt mer

Fagtilbudet på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Sjekk fagtilbudet vårt på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Søk skoleplass

Vårt fagtilbud

Vi er stolte av å kunne tilby et stort utdanningstilbud på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering ved Akademiet VGS Heltberg Ullevaal er utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning!

Nedenfor finner du mer informasjon om de forskjellige studieretningene vi tilbyr.

Har du lyst til å bli bedre kjent med næringslivet i Norge og verden? På businesslinjen får du løse praktiske oppgaver på samme måte som i en bedrift, innsikt i næringslivets virkelighet og ikke minst studere sammen med andre elever som er opptatt av business og næringsliv.

Skoledagen består gjerne av case-oppgaver, prosjekter og gruppearbeid hvor man er med på å løse reelle utfordringer som bedrifter står overfor. Med inspirerende og motiverende lærere, som selv har lang fartstid som næringslivsledere og gründere, er målet at du skal bli godt forberedt til høyere studier innen businessfag. På businesslinjen reiser vi også på studiebesøk i inn- og utland. Vi gjennomfører ekskursjoner og besøk hos store norske og internasjonale bedrifter, starter egne ungdomsbedrifter og deltar på spennende aktiviteter som eksempelvis aksje-NM.

vg1vg2vg3
Markedsføring og ledelse 1Markedsføring og ledelse 2****Engelsk 2
Engelsk 1Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1Økonomi og ledelse
**** Det er mulighet for å kunne starte i vg2 uten å ha tatt markedsføring og ledelse i vg1

Synes du det er spennende med mennesker og relasjoner? Liker du å holde deg oppdatert og vil lære mer av hva som skjer i verden og i nyhetsbildet? På psykologi- og samfunnsfaglinjen jobber vi med å finne ut hvordan mennesker forholder seg til hverandre og hvordan ulike samfunn fungerer. 

Kan man føle et blikk? Er det forskjell på et menneske i øst og vest i Oslo? Husker yngre folk bedre enn eldre? Gjennom kreative arbeidsmåter utforsker vi kulturuttrykk som film, litteratur og populærkultur. Vi jobber gjerne praktisk og gjennomfører flere forskningsprosjekter i løpet av skoleåret. Felles for prosjektene er at elever og lærere drives av en nysgjerrighet til samfunnet vi lever i. Vi vil at elevene er med å velge temaer de ønsker å arbeide med, derfor er vi opptatt av å tilrettelegge for tverrfaglige prosjekter med fordypningsmuligheter.

I løpet av skoleåret har vi flere ekskursjoner og årlige reiser. Gjennom samarbeidet med UNESCO gjennomfører vi årlige rollespill i FNs sikkerhetsråd og konkurrerer med andre skoler. Målet med å koble teori og praksis, er at elevene skal mestre kritisk tenkning og skaffe seg gode metoder som en forberedelse til videre utdanning innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

vg2vg3
Engelsk 1Engelsk 2
Psykologi 1Psykologi 2
Sosiologi og sosialantropologiPolitikk og menneskerettigheter

Velkommen til uendelige muligheter! Ønsker du å bli lege, forsker, ingeniør og/eller problemløser? Realfagene er nøkkelen til å en verden av forståelse, utforskning og innovasjon – og ikke minst en etterspurt kompetanse, som kan være avgjørende for Norges og verdens framtid! 

Vi ønsker å tilgjengeliggjøre realfag for alle elever som ønsker å lære og utvikle seg. Med engasjerte lærere og en spennende timeplan, motiverer vi hver enkelt elev til realfagsglede! 

På skolen vil du møte lærere som brenner for faget sitt og som jobber for å motivere hver enkelt elev. Det skal være morsomt å lære! Undervisningen foregår gjerne med forskningsturer, ekskursjoner i naturen og lengre prosjekter. På den måten knytter vi teori og praksis tett sammen. Elevene får også mulighet til å disponere deler av egen timeplan, gjennom fleksibel veiledningstid. 

På realfagslinjen vil du få undervisning i de sentrale realfagene biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Skolen har en velutstyrt lab og tørrlab. Her er det mulighet for fordypning gjennom variert undervisning, blant annet basert på demonstrasjoner og praktiske forsøk. Dette gir deg kompetanse som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærstudiet, samt de fleste teknisk-vitenskapelige utdanningsløpene i Norge.

vg2vg3
Biologi 1Biologi 2
Fysikk 1Fysikk 2
Kjemi 1Kjemi 2

Er du usikker på om du ønsker å fordype deg i realfag eller samfunnsfag og psykologi? Ønsker du å utforske de forskjellige retningene før du bestemmer deg for veien videre? Da kan du søke på studiespesialisering og i løpet av det første skoleåret bestemme deg for hvilken linje du ønsker å gå på i vg2 og vg3.

Elevene vil få tilbud om karriereveiledning i vg1, slik at valget blir mest mulig riktig for hver enkelt elev.

Vi tilbyr:

 • Studiespesialisering med business
 • Studiespesialisering med realfag
 • Studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag
 • Studiespesialisering

Matematikk

 • Matematikk 1P
 • Matematikk 1T
 • Matematikk 2P
 • Matematikk R1
 • Matematikk R2

Språk

 • Kinesisk 1
 • Kinesisk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 2
 • Tysk 1
 • Tysk 2
 • Tysk 1+2
 • Fransk 2

Les mer om skolens utdanningsprogram

To elever på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag

På psykologi- og samfunnsfaglinjen jobber vi med å finne ut hvordan mennesker forholder seg til hverandre og hvordan samfunnet fungerer.

Les mer Søk
Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med business

På business-linjen får du løse praktiske oppgaver på samme måte som i en bedrift, innsikt i næringslivets virkelighet og ikke minst studere sammen med andre elever som er opptatt av business og næringsliv.

Les mer Søk
Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk

Vil du vite mer om oss?

Ønsker du å vite mer om skolen Akademiet VGS Heltberg Ullevaal, treffe oss eller ta en titt?

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Ullevaal