Elev leser i skolebok på Akademiet VGS Heltberg Drammen
For deg som vil litt mer

Om Akademiet VGS Heltberg Drammen

En annerledes skolehverdag med mindre lærerstyrt undervisning og større mulighet for elevaktig læring.

Søk skoleplass

Om skolen

Akademiet VGS Heltberg Drammen er en privat videregående skole, inspirert av Montessori-pedagogikk med faglig fordypning, undervisning i fokus og mentorordning.

Inspirert av Montessori-pedagogikk

Maria Montessori utviklet den såkalte Montessori-metoden på grunnlag av forsøk og studier hun gjennomførte. Montessori-pedagogikk handler om å stimulere barnas egen frivillige virksomhet, mens læreren holder seg i bakgrunnen. Montessoris tenkning har påvirket den elevsentrerte læreplanutviklingen i Norge.

Vi vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil du oppleve en annerledes timeplan.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Lære å lære

På Akademiet VGS Heltberg Drammen lærer du metoder og teknikker for hvordan du skal tilegne deg ny kunnskap. Dette er svært nyttig og gir deg mange fortrinn både i videre studier og arbeidsliv.

En vanlig skoledag på Akademiet VGS Heltberg Drammen består av en blanding av seminarer i ulike fag samt fri arbeidstid. Fordi vi er en Montessori-inspirert videregående skole, er vi opptatt av at elevene skal kunne fordype seg i fagstoffet og ikke hoppe mellom ulike fag og skoletimer i løpet av en skoledag.

Vi legger opp til læring og mestring gjennom korte undervisningsøkter og fleksibel arbeidstid. Du arbeider fokusert på skolen i stedet for å få mye lekser.

Selv om vi gir den enkelte elev frihet og fleksibilitet i skolesituasjonen, følger vi de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Som elev hos oss har du derfor de samme rettighetene til stipend og lån, skoleskyss, rådgiving og helsetjenester.

Vi scorer høyt på trivsel og gjennomføring

Måten vi driver skole på gir gode resultater. Akademiet VGS Heltberg Drammen skårer høyt på faglig dyktige lærere og fornøyde elever. Vi tror vi gjør det bra fordi elevene merker at Akademiet har lærere som jobber på en skole hvor det er tid og anledning til å se den enkelte elev.

Akademiet VGS Heltberg Drammen har svært høy gjennomføringsgrad med bestått vitnemål.

Undervisningsevalueringen

(6 er høyeste score)

Jeg opplever at læreren er opptatt av at jeg skal lykkes i dette faget:
5,4

Læreren gir meg gode tilbakemeldinger som jeg lærer av:
5,1

Jeg opplever at læreren er rask til å følge opp innleveringer og prøver:
5,0

Jeg opplever læreren som en god kunnskapsformidler:
5,2

Elevundersøkelsen 2021/2022

(5 er høyeste score)

Mestring
4,0

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære:
4,4

Trivsel:
4,3

Faglig utfordring:

4,6

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post:  drammen.heltberg@akademiet.no

Telefon: + 47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen, Norge

Vil du vite mer om oss?

Ønsker du å vite mer om skolen Akademiet VGS Heltberg Drammen, treffe oss eller ta en titt?

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Drammen