Chat with us, powered by LiveChat

Slik søker du

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Slik søker du til våre skoler i Drammen, Kristiansand, Molde, Sandnes og Ålesund:
Akademiet Drammen, Akademiet Ypsilon vgs, Akademiet Kristiansand, Akademiet Molde, Akademiet Sandnes og Akademiet Ålesund er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo.

For skolene i Drammen skal du i tillegg til Vigo-søknaden også søke via våre nettsider.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden du finner på våre nettsider, eller sendes inn via våre hjemmesider.

Slik søker du til våre skoler i Oslo, Bergen og Fredrikstad:

Akademiet Oslo, Akademiet Bergen og Akademiet Fredrikstad har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider  – eller på søknadsskjemaet i katalogen. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden eller sendes som vedlegg til e-post til:
Oslo: inntak.oslo@akademiet.no
Bergen: bergen@akademiet.no
Fredrikstad: fredrikstad@akademiet.no


Kontakt Ålesund