Elever på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal går utenfor skolebygget

En skole som ser deg

I tillegg til de fysiske omgivelsene og læringsplattformer, er relasjonen mellom lærer og elev helt sentral på Heltberg Ullevaal.

Omgivelsene har betydning for læring

Direkte på Ullevaal Stadion ligger Akademiet VGS Heltberg Ullevaal i lyse og moderne lokaler. Her har skolen holdt til siden januar 2016 og er svært fornøyd med plasseringen som gir enkel tilgang med kollektivtransport og fasiliteter i umiddelbar nærhet. Hos oss legges det vekt på omgivelsene og at elevene får tilgang til det beste utstyret i undervisningen.

Rektor Jo Refseth forteller at omgivelsene har stor betydning for læring. – Vi vet at omgivelsene har stor betydning for at læring skal skje på best mulig måte. Hos oss får elevene lyse og moderne lokaler. De får også tilgang til det beste utstyret i undervisningen. Alle elever får ny Mac ved skolestart og vi benytter Google Apps for Education, noe som i praksis innebærer at all digital informasjonsutveksling mellom elever og lærere skjer via en brukervennlig plattform. Hos oss møter du en skole der trivsel og orden er prioritert.

Trivsel og livsmestringen
– En sentral del av skolehverdagen

I tillegg til de fysiske omgivelsene og læringsplattformer, er relasjonen mellom lærer og elev helt sentral på skolen. Inspirert av Montessori-pedagogikk som vektlegger et positivt elevsyn og utvikling av selvstendighet, opplever elevene her en annerledes timeplan som legger opp til fordypning og mestring gjennom lengre økter. Vi skal være en skole som ser deg – en skole hvor eleven blir sett hver dag.

Om Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal ligger direkte på Ullevaal Stadion i lyse og moderne lokaler. Skolen er basert på Montessoripedagogikk og de voksne spiller en viktig rolle for elevens utvikling. 

E-post: ullevaal@akademiet.no

Telefon: +47 22 02 11 40

Adresse: Sognsveien 75B, 0855 Oslo, Norge

Motivasjon og mestring

Skolen har tro på at faglig fordypning gir bedre forståelse, som igjen styrker motivasjon og opplevelse av mestring og relevans i skolehverdagen.

– Hos oss ser lærerne på seg selv som trenere, ikke dommere. Vi en skole som ser deg som elev. Det betyr at våre lærere har fokus på å gi god veiledning og mulighet for den enkelte elev til å trene seg god!

Forskning viser tydelig at prøver med karakterer i seg selv gir lite læring og motivasjon, derimot skjer læring gjennom tilbakemeldinger som forteller hva som er bra, hvorfor det er bra, hva som kan bli bedre og hvordan det kan bli bedre.

På bakgrunn av dette jobber vi hele tiden med å utvikle stadig bedre metoder for underveisvurdering og veiledning, sier Refseth.

Arbeidstid i skolehverdagen

Elevene på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal har arbeidstid hver uke. I arbeidstiden kan de selv velge hvilket fag de trenger å jobbe med, lærer er tilgjengelig i arbeidstiden for å hjelpe og veilede elever som ønsker det. Hver elev får også sin egen mentor som vil følge opp den enkelte.

– Akademiet VGS Heltberg Ullevaal er en liten skole hvor hver enkelt elev blir sett og møtt der de er. Det er tett kontakt mellom lærer og elev, noe som gir god mulighet for personlig utvikling. Videregående skole handler ikke bare om fag, men også om trivsel og livsmestring, konstaterer Refseth.

Gode resultater

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal kan også skilte med svært gode resultater på Utdanningsdirektoratets skolebidragsindikator. Undersøkelsen viser at skolen i snitt de tre siste årene, er Oslos beste skole når det gjelder å hente ut potensialet i eleven, det vil si at elevenes faktiske gjennomføring er langt over forventet av de som har startet på skolen.

Søk skoleplass