Elevrådet på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Elevrådet Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Elevrådet dannes av representanter fra hver klasse på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal. Les mer om elevrådet og hør fra elevrådslederen her!

Elevråd for elevdemokrati

Elevrådet dannes av representanter fra hver klasse på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal. I elevrådet skal man diskutere og ta opp saker som påvirker elevene på skolen vår. Selv om rådet består av tillitsvalgte fra hver klasse, skal alle elevene på skolen kunne ta del i elevdemokratiet gjennom klassens time, innsendte forslag til elevrådet eller andre fora på skolen. Rådet må derfor være mottakelige for alle elevers innspill og meninger. Elevrådet kan også arrangere eventer og sammenkomster, for å gjøre skolen et enda hyggeligere sted å være.

Elevrådsstyret

Dersom skolen er stor og det er mange representanter i styret, kan det være fornuftig å velge et elevrådsstyre. Ofte kan et styre bestå av 2-3 styremedlemmer med definerte ansvarsområder.

Det er opp til elevrådet eller elevrådsstyret selv hvordan de ønsker å organisere elevrådsstyret, hvor mange som skal være med og hvilke oppgaver de skal ha. Dette kan fastsettes i reglene for elevråd. 

Roller i elevrådet

  • Tillitseleven
  • Elevrådsleder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Styremedlem
  • Elevrådskontrakten

På Akademiet er vi opptatt av å høre på elevene

For å skape Norges beste skole er vi nødt til å ta til oss gode tilbakemeldinger fra elevene. Derfor er vi ekstra opptatt av at elevene våre blir sett og hørt! På Akademiet legger vi til rette for elevutvikling, tett oppfølging av mentor og lærere, selvstendig arbeidstid og ikke minst et godt miljø.

Om Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal ligger direkte på Ullevaal Stadion i lyse og moderne lokaler. Skolen er basert på Montessoripedagogikk og de voksne spiller en viktig rolle for elevens utvikling. 

E-post: ullevaal@akademiet.no

Telefon: +47 22 02 11 40

Adresse: Sognsveien 75B, 0855 Oslo, Norge

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Ullevaal