Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Skolehverdagen på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

For Mina var valget enkelt: – Da jeg søkte på vidergående ønsket jeg meg et lite skolemiljø og god oppfølging av engasjerte lærere.

Minas hverdag på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

– Da jeg søkte på videregående, ønsket jeg meg et lite skolemiljø og god oppfølging av engasjerte lærere, sier Mina Felicia (18). Hun går tredje året på studiespesialisering med samfunnsfag ved Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Mina Felicia Møbius Bræin fra Slemdal er inne i sitt siste skoleår på videregående, og hun angrer ikke et sekund på at hun valgte en skole utenfor malen. Hun trekker frem at Heltberg er en videregående skole som virkelig ser hver enkelt elev. Dette er helt i tråd med skolens Montessori-inspirerte pedagogikk.

Annerledes timeplan

Elevene har en litt annerledes timeplan der undervisningsøktene er korte og inspirerende. I tillegg har de noe som kalles «studietid». Den gir elevene mulighet til å fordype seg over lengre tid i samtlige fag. Én dag kan man være i modus for matte. En annen dag kan man føle seg kreativ, og vil uttrykke seg i norskfaget. I studietiden har de uansett alltid tilgang på engasjerte og faglig dyktige lærere som følger opp hver enkelt elev.

– Den individuelle veiledningen som studietiden åpner for har vært helt avgjørende for min faglige utvikling, sier Mina.

Hun trekker frem viktigheten av å ha motiverende lærere som er levende engasjert i faget de underviser i. Hun trives dessuten godt i de lyse og moderne lokalene på Ullevaal Stadion.

Mina Felicia Møbius Bræin foran huset sitt i Slemdal

Videregående – et viktig springbrett

Når 15- og 16-åringene skal velge videre skolegang kan valget fort bli tilfeldig. Mange lar venners valg påvirke sin egen fremtid. Ikke alle har Minas akademiske bagasje som består av ti års skolegang på Oslo Montessoriskole. Hun visste allerede før hun begynte på Heltberg at denne pedagogiske tilnærmingen fungerte for henne. Men hva med ungdommene som kommer fra standard løp i ungdomsskolen?

– Jeg mener helt klart at Heltberg passer for de aller fleste. Vi har et mangfold på skolen som gir enhver mulighet til å blomstre. Ingen vektlegger eller påpeker forskjeller. Tvert imot, det sees på som noe positivt at vi alle har ulik bakgrunn, sier hun.

Den viktige relasjonen

Pappaen til Mina, Hallvard Bræin (55), er også engasjert i datterens skolevalg. – Mina vurderte flere muligheter, og fant selv frem til Heltberg på Ullevål. For moren hennes, Marianne, og meg var det viktig at hun valgte noe som hun følte var riktig for seg selv. Vi er glade hun valgte en studieretning som gir henne et godt grunnlag for videre studier, og at hun har et inkluderende skolemiljø med engasjerte lærere, sier han.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Når vi spør hvordan han sammenligner Heltberg med sin egen læringssituasjon i tenårene, er det som å be han sammenligne epler og pærer.

– Sammenlignet med min egen «norsk-tavleskole-oppvekst», opplever jeg Montessori-pedagogikken som langt mer stimulerende, sier han. Han refererer ikke bare til det som foregår på skolen og i klasserommet, men også kommunikasjonen mellom lærer-elev og lærer-foresatt.

– Jeg opplever at skolen er svært dyktige på å følge opp Mina. Samtidig er de opptatt av å holde en åpen og konstruktiv kommunikasjon med oss. Det er jeg veldig takknemlig for, sier han.

Mange muligheter

På Akademiet VGS Heltberg Ullevaal kan elevene velge følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, Realfag, Språk – samfunnsfag og økonomi, Samfunnsfagslinjen, Businesslinjen og Realfagslinjen.

– Vi er en liten skole med bare 270 elever. Skolehverdagen handler selvsagt om faglig mestring, men trivsel og livsmestring er vel så viktig, sier rektor Jo Refseth.

Han lover tett kontakt mellom lærer, elev, foresatte og skole.

– Da jeg begynte på Heltberg kjente jeg ingen. Likevel opplevde jeg å bli tatt imot av medelever, lærere og administrasjonen med åpne armer. Nå føler jeg at vi har blitt som en liten familie. Vi har et positivt og verdifullt læremiljø, avslutter Mina.

Om Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal ligger direkte på Ullevaal Stadion i lyse og moderne lokaler. Skolen er basert på Montessoripedagogikk og de voksne spiller en viktig rolle for elevens utvikling. 

E-post: ullevaal@akademiet.no

Telefon: +47 22 02 11 40

Adresse: Sognsveien 75B, 0855 Oslo, Norge

Søk skoleplass

Våre utdanningsprogram

To elever på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag

På psykologi- og samfunnsfaglinjen jobber vi med å finne ut hvordan mennesker forholder seg til hverandre og hvordan samfunnet fungerer.

Les mer Søk
Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med business

På business-linjen får du løse praktiske oppgaver på samme måte som i en bedrift, innsikt i næringslivets virkelighet og ikke minst studere sammen med andre elever som er opptatt av business og næringsliv.

Les mer Søk
Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk