Elev trener fotball på Akademiet Toppidrett

Idretter

Idretter på Akademiet Toppidrett

På Akademiet Toppidrett er målet at du skal få best mulig utbytte av treningen. Vi gir deg tilpasset trening, slik at du kan oppnå dine fremtidsmål. Som elev hos oss vil du ha et tett samarbeid med skolens koordinator. På den måten vil vi tilrettelegge godt for at trening og undervisning skal gå opp i opp.

På Akademiet utformer vi et helhetlig sportstilbud som passer for alle idretter som er representert blant elevene. Noe av opplegget er felles for alle, noe er spesielt for de ulike idrettene og noe legges til rette for den enkelte elev. Vi er i kontakt med klubber og trenere for å sørge for at skolen kan være en aktiv støttespiller, som også legger til rette for det som forventes når elevene utøver idretten sin i konkurranse.

På Akademiet Toppidrett har vi tilpasset idrettsopplegg for:

  • Fotball
  • Håndball
  • Hest
  • Baseball
  • Badminton
  • Crossfit
  • Golf
  • Basis/andre idretter

Ressurser og partnere

Våre skoler har et stort nettverk og samarbeider tett med idrettsarenaer, klubber og trenere for å sørge for at skolen kan være en aktiv støttespiller. Vi legger til rette når elevene deltar i konkurranser.

Med faste trenere som kjenner deg godt som idrettsutøver får du den personlige oppfølgingen du trenger for å bli den beste utgaven av deg selv og sørger samtidig for at du ivaretar din mentale helse og restitusjonsbehov.

Les mer om mentorordningen