To elever på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal
For deg som vil litt mer

Studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag

På psykologi- og samfunnsfaglinjen jobber vi med å finne ut hvordan mennesker forholder seg til hverandre og hvordan samfunnet fungerer.

Søk

Studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag

Synes du det er spennende med mennesker og relasjoner? Liker du å holde deg oppdatert og vil lære mer av hva som skjer i verden og i nyhetsbildet? På psykologi- og samfunnslinjen jobber vi med å finne ut hvordan mennesker forholder seg til hverandre og hvordan samfunnet fungerer i Norge og i verden.

Hvorfor velge studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag

Kan man føle et blikk? Er det forskjell på et menneske i øst og vest i Oslo? Husker yngre folk bedre enn eldre? Vi jobber gjerne praktisk og gjennomfører flere forskningsprosjekter i løpet av skoleåret. Felles for prosjektene er at elever og lærere drives av en nysgjerrighet til samfunnet vi lever i. Vi ønsker at elevene får velge selv hva slags temaer de ønsker å arbeide med, derfor er vi opptatt av å tilrettelegge for tverrfaglige prosjekter med fordypningsmuligheter.

I løpet av skoleåret har vi flere ekskursjoner og årlige reiser. Gjennom samarbeidet med UNESCO gjennomfører vi årlige rollespill i FNs sikkerhetsråd og konkurrerer med andre skoler. Målet med å koble teori og praksis, er at elevene skal mestre kritisk tenkning og skaffe seg gode metoder som en forberedelse til videre utdanning innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Hvem passer studiespesialisering med psykologi og samfunnsfag for?

På Akademiet VGS Heltberg Ullevaal kan du velge studiespesialisering med programområde  Språk, Samfunn og Økonomi hvor du fordyper deg innen Samfunnsfag.

I en verden som bombaderer oss med informasjon, er en av fremtidens viktigste kompetanser å kunne skille mellom sant og usant – vi må kunne beherske kritisk tenkning, som å kunne søke etter relevant informasjon fra ulike kilder og anvende kildekritikk.
Dette er vesentlig for aktiv deltakelse i informasjonssamfunnet. I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter. 

Samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske-og samfunnsfaglige fag og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kunnskap om menneskers psykologi, kultur, språk, samfunn og politikk. 

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal er en FN+ skole og deltar årlig i FN rollespillet med FNs sikkerhetsråd, der de diskuterer løsninger på dagsaktuelle konflikter og globale utfordringer. 

Som Montessoriskole bruker vi nærmiljøet til å styrke undervisningen, alt fra museumsbesøk til foredrag. Vi inviterer også eksperter til skolen for å spisse elevenes kompetanse. 

Samfunnsfaglinjen tilbyr blant annet følgende programfag:

  • Psykologi  1 og 2
  • Sosiologi og sosialantropologi og politikk og menneskerettigheter
  • Engelsk 1 og samfunnsfaglig engelsk for vg3
  • Sosialkunnskap
Det er en helt spesiell nærhet til lærerne og man får mulighet til å utvikle seg på alle aspekter, både faglig og sosialt.
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Utdanningsprogrammet tilbys ved følgende skolesteder:

E-post: ullevaal@akademiet.no

Telefon: +47 22 02 11 40

Adresse: Sognsveien 75B, 0855 Oslo, Norge

PROGRAMFAG

VG2

  • Engelsk 1
  • Psykologi 1
  • Sosiologi og sosialantropologi

VG3

  • Engelsk 2
  • Psykologi 2
  • Politikk og menneskerettigheter

Fokusområde

De to mest vanlige retningene innen studiespesialisering, er realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Mentor og studietid

Mentor hjelper deg med å jobbe selvstendig og disiplinert, og veileder deg gjennom videregående.

Macbook

Som elev på Akademiet får du en Macbook som arbeidsverktøy. Den får du beholde etter tre år hos oss.

Flere utdanningsprogram

Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med business

På business-linjen får du løse praktiske oppgaver på samme måte som i en bedrift, innsikt i næringslivets virkelighet og ikke minst studere sammen med andre elever som er opptatt av business og næringsliv.

Les mer Søk
Tre elever går i gangen på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

Studiespesialisering med realfagsfordypning

Er du interessert i realfag og ønsker å fordype deg i fag som matematikk, teknologi eller programmering?

Les mer Søk

Fornøyde elever

På Akademiet er det god kontakt mellom alle lærere og elever, vi har frihet til å jobbe med det vi vil, når vi vil. Det å starte på Akademiet var veldig fint fordi jeg opplevde litt forandring etter ti år på grunnskole. Her har vi kortere seminarer, færre undervisningstimer og heller studietimer der vi selv disponerer tiden vår. Vi har engasjerte lærere som er interessert i å lære bort og å skape en god relasjon med elevene!
Madeleine Breda-Ruud
Det beste med Akademiet er lærerne. De blir nesten som en elev selv, fordi vi er så mye sammen med dem. De er lette å snakke med! Jeg synes også det gikk veldig fort å bli kjent med folk, selv om jeg ikke kjente noen fra før. Det er alltid noen som matcher din personlighet, og alle er veldig åpne for å bli kjent. I tillegg synes jeg friheten på skolen vår er utrolig bra.
Magnus Holmen
På Akademiet er vi opptatte av å finne den ekte interessen for læring og ikke bare pugge for å oppnå en høy karakter. Man kan tilpasse sin egen skolehverdag og dette gir muligheter for å jobbe mer med det man synes er vanskelig, eller det man synes er interessant. Jeg har aldri opplevd noe liknende på en annen skole. Det er et veldig godt forhold mellom lærerne og elever, og det jobbes hele tiden med samhold og trivsel på tvers av grupper og trinn.
Emma Frogner
Jeg synes vi har veldig gode lærere, mye frihet og et skikkelig bra klassemiljø på Akademiet. Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.
Amalie Thorsen Løwe