To elever kjøper kaffe fra Starbucks på Akademiet
For deg som vil litt mer

Praktisk info på Akademiet VGS Ålesund

Lurer du på hvordan man skal søke eller ønsker du mer informasjon om skolepenger, læremidler og utstyrsstipend på Akademiet VGS Ålesund?

Søk

Praktisk informasjon

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Skolepenger for 2024/2025:

Akademiet VGS Ålesund: kr. 1.450,- pr. md., totalt 14.500 pr. år.
Akademiet Heltberg Toppidrettsgymnas Ålesund kr. 1.550,- pr. md., totalt 15.500 pr. år.


I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogram. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Elever på Akademiet kan også søke utstyrsstipend

Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som vgs.-elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen.

Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

Alle førsteårs-elever som begynner på Akademiet VGS får låne en helt ny maskin gratis når de starter hos oss. Vi tilbyr også en stipendordning som gjør at maskinen kan overtas gratis om eleven gjennomfører tre sammenhengende år ved Akademiet.

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Slik søker du skoleplass på Akademiet VGS Ålesund:

Akademiet Ålesund er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo.

For å behandle søknaden din trenger vi karakterutskrift fra 1. halvår av 10. klasse samt avsluttende karakterer fra 9. klasse. Fra juli måned er det vitnemålet ditt som teller.
Karakterutskrifter sendes på e-post til skolen: alesund@akademiet.no

For å behandle søknaden din trenger vi karakterutskrift fra 1. halvår av 10. klasse samt avsluttende karakterer fra 9. klasse. Fra juli måned er det vitnemålet ditt som teller.
Karakterutskrifter sendes på e-post til skolen: alesund@akademiet.no

Elever som allerede går på Akademiet trenger ikke sende inn karakterer.

Timeplanen finner du på iSkole. Her logger du inn med Feide og velger Timeplan i menyen til venstre.

Som elev ved Akademiet VGS har du rett på fri skoleskyss på lik linje med elever i offentlige skoler. Dersom det er mer enn seks kilometer mellom hjem og skole har du krav på fri skoleskyss. Skyssretten gjeld til og fra skolen ved ordinær skoletid.

Skoleåret 2023/2024

MånedDagerFeriedager og fridager/merkedager
August9Første skoledag er mandag 21. august
September21
Oktober17Høstferie uke 41: mandag 9.– fredag 13. oktober
November22
Desember14Siste skoledag før jul: Onsdag 20. desember
Januar21Første skoledag etter jul: Onsdag 3. januar
Februar16Vinterferie uke 8: Mandag 19.– fredag 23. februar
Mars16Påskeferie mandag 25. mars – mandag 1. april
April21Første skoledag etter påske: Tirsdag 2. april
Mai18Fridagar: fredag 10. mai, onsdag 1. mai , torsdag 9. mai, fredag 17. mai og mandag 20. mai
Juni15Siste skoledag: fredag 21. juni

Skoleåret 2024/2025

MånedDagerFeriedager og fridager/merkedager
August10Første skoledag er mandag 19. august
September21
Oktober18Høstferie uke 41: mandag 7.– fredag 11. oktober
November21
Desember15Siste skoledag før jul: 20. desember
Januar20Første skoledag etter jul: 6. januar
Februar15Vinterferie uke 8: Mandag 17.– fredag 21. februar
Mars21
April16Påskeferie mandag 14. april – mandag 21. april. Første skoledag etter påske: Tirsdag 22. april
Mai19Fridag 30. mai.
Juni14Siste skoledag: fredag 20. juni

Akademiet VGS Ålesund tilbyr gratis leksehjelp til elevene i matematikk (og andre realfag). På leksehjelpen kan du få hjelp til å løse oppgaver og jobbe med lekser. Vi tilbyr leksehjelp hver mandag kl. 14.40.

Velkommen til skolehelsetjenesten ved Akademiet VGS Ålesund. Dette er et gratis tilbud til alle elever på skolen.

Stikk innom i trefftiden – du behøver ikke bestille time. Du kan få timeavtale om du ønsker det.

Trefftid: Tirsdager 0900 – 1400

Helsesykepleier: Anette Drønnesund

E-post: anette.dronnesund@alesund.kommune.no

Mobil: 408 05 878

Canvas-tilgang for foresatte

Akademiet VGS Ålesund bruker Canvas som LMS (Learning Management System) i daglig kommunikasjon mellom lærer og elev.

Canvas er verktøyet som lærer bruker i direkte kommunikasjon mot elever til lekser, oppgaver, gjøremål, tester etc. I praksis det aller meste av digital kommunikasjon med unntak av fravær, orden/oppførsel og termin1 / termin 2 vurderinger som skjer i iSkole.

Ønsker du tilgang? Se veiledning med video nedenfor.

Canvas-tilgang for foresatte

Akademiet VGS Ålesund bruker Canvas som LMS (Learning Management System) i daglig kommunikasjon mellom lærer og elev.

Canvas er verktøyet som lærer bruker i direkte kommunikasjon mot elever til lekser, oppgaver, gjøremål, tester etc. I praksis det aller meste av digital kommunikasjon med unntak av fravær, orden/oppførsel og termin1 / termin 2 vurderinger som skjer i iSkole.

Ønsker du tilgang? Se veiledning med video nedenfor.

Hos oss får du din egen mentor

Akademiet skal være et naturlig sted for livsutfoldelse, et sted for utvikling, og et sted som gjør deg godt rustet i møte med senere studier og arbeidsliv. Skolen skal være et speil av samfunnet, og trenger derfor stadig å utvikle seg. Vi er alle ulike som individer, og skolen må derfor sørge for at hver enkelt person får utfolde seg i et tempo og i en retning som er tilpasset egne evner og langt på vei egne interesser. Gjennom økt mestringsfølelse, økt motivasjon og dermed økt læringsutbytte vil det gjøre oss til en bedre skole og elevene bedre rustet til å møte livet. Dette er grunntanken bak innføringen av mentorordningen på våre skoler.

Hva vil det si å ha sin egen mentor?

Du får en lærer som er din personlige mentor. Sammen med mentoren din er målet at du raskt skal føle deg hjemme, lære deg hvordan du lærer best, og bli vant til å jobbe selvstendig og disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående skole.

Hvordan fungerer det å ha mentor?

Mentorlæreren din har jevnlige samtaler med deg. I samtalene planlegger dere de neste ukene og ser på hvordan de siste ukene har gått. På den måten kan du lære deg hva som fungerer best for deg og om hvordan du lærer best. Mentor vil kunne komme med råd som ikke bare er knyttet til hvordan du tilegner deg kunnskap, men også tema som søvn og spisevaner, trivsel og trygghetsfølelse.

Hvorfor har vi mentor?

Elever som vet hva de skal lære og hvordan de lærer best vil oppnå bedre resultater enn andre elever. Gjennom systematisk veiledning og planlegging av egen skolehverdag tror vi at du som elev får maksimalt ut av tiden du går på videregående, og at du vil være godt rustet til videre studier og arbeidsliv. Det å lære kan på mange måter sammenlignes med å gå en topptur på Vestlandet. Enkelte steder er det bratt og andre steder mindre bratt, men hele tiden går det oppover. Vi har valgt å bruke ressurser på mentorlærerne slik at du skal få god mestringsfølelse i de periodene det er slakt, slik at du har motivasjon til å komme deg over de bratte kneikene. Sagt på en annen måte: Vi har en mentor for deg fordi det hjelper deg til å finne dine sterke sider og til å ruste deg best mulig for fremtiden.

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På disse sidene finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Hvordan vi tilrettelegger for et godt samarbeid

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene.

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven kjenner at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er elevenes trivsel, trygghet og læring.

Som foresatt for elev som ikke er myndig, vil du bli invitert til felles foreldremøter, og kontaktmøter første halvår både på Vg1 og Vg2. På Vg3 inviterer vi også til fellesmøte, selv om de fleste elevene da har blitt myndige.

Dersom du som foresatt har behov for å snakke med kontaktlærer eller faglærer utenom disse møtene er det naturligvis anledning til å ta kontakt! Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med skolen skal være lav. Vi er her for dere!

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Molovegen 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund

Kontakt Akademiet VGS Ålesund