Chat with us, powered by LiveChat

Inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskoleloven § 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av Akademiet VGS Molde styre. Reglementet gjelder fra og med inntak til skolestart høsten 2011.


Kontakt Molde